Nổi bật
TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

TP. Hà Nội muốn đổi gần 40ha "đất vàng" lấy 2,85km đường

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

Facebook